ΤΜΗΜΑΤΑ

Βρεφονηπιακός Σταθμός και συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο 'ζωγραφήζω'

Στο σχολείο μας λειτουργεί:

 

 • βρεφικό τμήμα

 

 • παιδικό τμήμα
  • μεταβρεφικό
  • προ-προνηπιακό

 

 • τμήμα νηπιαγωγείου
  • προνήπιο
  • νήπιο