Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

Μία φωτεινή μονοκατοικία ανάμεσα στα πεύκα

Στο Χαλάνδρι κάπου ανάμεσα στα πεύκα, βρίσκεται μία φωτεινή μονοκατοικία. Κύριο μέλημά μας είναι οι χώροι όπου θα κινούνται τα παιδιά να είναι σε ένα επίπεδο (ισόγειο και προαύλιος χώρος).

 

Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε το παιδί να μαθαίνει και να αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές που υιοθετεί και εμπειρίες που αποκτά στον υλικό του περίγυρο. Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο χώρο και τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού και η σωστή ανάπτυξη της σχέσης παιδιού- χώρου μπορεί να συμβάλλει θετικά, στην ανάπτυξη της ίδιας της σκέψης του παιδιού.

 

Η υλική υποδομή αποσκοπεί στην υλοποίηση δυο βασικών παιδαγωγικών στόχων. Ο πρώτος συνίσταται στην ανάπτυξη συνεργατικών ικανοτήτων στα παιδιά οι οποίες συνιστούν αναγκαία προυπόθεση για την κατάκτηση του δεύτερου στόχου, που είναι η με συνεργατικό τρόπο προσέγγιση γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων. Απώτερος παιδαγωγικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στις αξίες της συλλογικότητας και της συνεργασίας οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

 

Ο χώρος είναι η υλική βάση μιας σύνθετης διαδικασίας αγωγής, προσφέρει ερεθίσματα μάθησης και παρέχει δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Με βάση αυτούς τους άξονες και μετά από ολική σχεδόν ανακαίνιση του κτιρίου, τηρώντας όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε εσάς και τα παιδιά σας!