ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ευέλικτο και φιλικό μαθησιακό περιβάλλον

 

 

 

Στόχος του σχολείου μας είναι η οργάνωση ενός ευέλικτου και φιλικού στα παιδιά μαθησιακού περιβάλλοντος. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν, να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν, να συνεργαστούν αλληλεπιδρώντας με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. 

 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αποτελείται από πληθώρα θεμάτων τα οποία επεξεργαζόμαστε με βάση την ηλικία και το ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά. Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες:

 

  • εικαστικών
  • κουκλοθέατρου και δραματοποίησης
  • κινητικές ασκήσεις και παιχνίδια
  • αισθητηριακό παιχνίδι και messy play
  • προμαθηματικών εννοιών
  • ασκήσεις προγραφής και προανάγνωσης
  • κηπουρική και επαφή με τη φύση
  • μαγειρική και ζαχαροπλαστική
  • διενέργεια πειραμάτων
  • ασκήσεις για την ανάπτυξη της λεπτής και της αδρής κινητικότητα

 

Αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτελεί το ελεύθερο παιχνίδι και το καθημερινό παιχνίδι στον κήπο του σχολείου μας. Η παιδαγωγός κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού παρατηρεί, οργανώνει και μεσολαβεί για να διατηρηθεί το παιχνίδι. Τα παιδιά έχουν την ελευθερία να επιλέξουν με τι είδους παιχνίδι θέλουν να ασχοληθούν, με τι αντικείμενα, με ποιους και για όσο χρόνο θέλουν μέσα στα πλαίσια των κανόνων της τάξης.