ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μουσική, παιχνίδι, μάθηση

 

 

 

Στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικοκινητικής αγωγής δεν είναι μόνο να μάθει το παιδί να χειρίζεται απλά μουσικά όργανα για να παίζει μουσική, αλλά να ευαισθητοποιήσει τις αισθήσεις του, καλλιεργώντας την συνεργασία και την αυτενέργεια, αναπτύσσοντας τη φαντασία και την πρωτοτυπία της σκέψης του. Τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν τα οφέλη που παρέχει η μουσική ανεξαρτήτως αν θα γίνουν μουσικοί ή όχι.

 

Παιχνίδι, τραγούδι, μουσικά όργανα και χορός είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, και εκφράζονται.

 

Σε αυτήν την ηλικία παίζουμε, τραγουδάμε και μαθαίνουμε: Μουσικές δραστηριότητες για να γνωρίσουν τα παιδιά τις μουσικές έννοιες της έντασης, του ύψους, της χροιάς, και της ταχύτητας, ακρόαση μουσικής από διάφορα είδη, γνωριμία με όργανα της παραδοσιακής και δυτικής μουσικής, φωνητικές ασκήσεις με τραγούδι, ρυθμική άσκηση με τα κρουστά όργανα και ηχομιμητικές κινήσεις, παιχνίδια ακοής, παίξιμο των μουσικών οργάνων (κρουστά και άλλα κατάλληλα όργανα για την ηλικία)

 

Μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά χαίρονται τη συνεργασία, την ομαδικότητα, αποκτούν αυτογνωσία και αναπτύσσουν τη φαντασία, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και προς τους άλλους.